Shoe-shop.cz - kvalitní značková obuv za skvělé ceny.

[Obrázek: Shoe-shop - boty pro lidi...]
[Obrázek: Garantovaná prvotřídní kvalita!]
Uživatel: nepřihlášen [přihlásit
Váš nákupní košík: kosik_micro cena nákupu: 0,- Kč

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto obchodní podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodu shoe-shop.cz. Tyto podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti provozovatele jako prodávajícího a zákazníka jako kupujícího. Ceny jsou platné pouze na tomto e-shopu. Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky, občanským zákoníkem (č. 40/1964 Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.). Je-li smluvní stranou podnikatel, řídí se vztahy, které neupravují tyto obchodní podmínky a které se vztahují na podnikatele, obchodním zákoníkem, č. 513/1991 Sb.

Kdy a jak dostanu zboží

Po potvrzení objednávky (nákupního košíku) nebo emailu s příslušnými údaji je objednávka platná a námi zaevidovaná.

Zboží objednáváme každé pondělí v týdnu. Objednávky doručené do 12.00 hodin v pondělí budou ještě zapracované do týdenní objednávky. (Příklad: Objednávka doručená e-mailem v pondělí v 11.30 hodin bude zahrnuta v tom týdnu do objednání. Objednávka doručená v pondělí ve 12.30 hodin bude zahrnuta do objednání následující pondělí). Týdenní cyklus tedy končí a začíná ve 12.00 hodin v pondělí. Zboží obdržíme do 2 pracovních dnů, a poté je vyexpedujeme k Vám, k zákazníkovi, v co nejkratšim termínu.

Pokud nejsme schopni objednávku zajistit v přiměřeném termínu, budeme Vás kontaktovat. Pokud bude zboží pro velký zájem vyprodáno, budeme Vás informovat.

Doprava a způsob platby

Česká republika
Poštovné a balné se neúčtuje při objednávce větší nad 3.000,- Kč včetně DPH.

 • Dobírkou:
  při hodnotě objednávky nižší než 3.000,-Kč činní poštovné 120,-Kč
 • Převodem na bankovní účet:
  při hodnotě objednávky nižší než 3.000,-Kč činní poštovné 90,-Kč
 • Osobní odběr:
 • po telefonické domluvě možnost osobního odběru (Praha, Kladno)
 • Slovenská republika
  Poštovné a balné se neúčtuje při objednávce větší nad 5.000,-Kč včetně DPH.
 • Dobírkou:
  při hodnotě objednávky nižší než 5.000,-Kč činní poštovné 240,-Kč
 • Převodem na bankovní účet:
  při hodnotě objednávky nižší než 5.000,-Kč činní poštovné 210,-Kč

Objednávka a uzavření kupní smlouvy

Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetového obchodu shoe-shop.cz jsou závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami včetně podmínek reklamace a s těmito podmínkami souhlasí.

Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím. Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí.

Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři.

Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, pod podmínkou zaplacení kupní ceny, jeho převzetím. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu shoe-shop.cz kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.

Prohlašujeme, že veškeré zboží, nabízené v rámci internetového obchodu shoe-shop.cz pochází ze skladů oficiálních výrobců a dovozců. Ceny uvedené v ceníku jsou konečné a jsou uvedeny včetně DPH.

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu prodávajícím v okamžiku potvrzení objednávky a jsou závislé na platných cenách v okamžiku přijetí objednávky. Je-li platná cena totožná nebo nižší než na písemné nebo e-mailové objednávce, není zpětně kupujícímu potvrzována a zboží je mu dodáno za platnou cenu v okamžiku přijetí objednávky. Pokud je cena vyšší než cena uvedená na objednávce, prodávající neprodleně o této skutečnosti informuje kupujícího, který může novou cenu přijmout nebo dodávku odmítnout. Při ústní nebo telefonické objednávce je vždy kupujícímu sdělena platná cena pro danou objednávku.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží)

Kupující má právo podle ustanovení § 53, odstavce 7 zákona č. 40/1964 Sb., Občanského zákoníku, v platném znění odstoupit od smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží.

Odstoupení od smlouvy musí být doručeno nejpozději 14-tý den po převzetí plnění (dodání zboží). Odstoupením od kupní smlouvy dle uvedeného Občanského zákoníku vzniká spotřebiteli nárok na vrácení peněz kupní ceny zboží

Rozhodnete-li se pro odstoupení v této lhůtě, žádáme Vás o dodržení níže uvedených podmínek.

Odstoupení od smlouvy lze učinit výslovným projevem vůle, že odstupujete od smlouvy, a to písemně dopisem a nebo sdělením odeslaným elektronickou poštou na adresu valentik7@seznam.cz.
V rámci sdělení o tom, že odstupujete od smlouvy vždy uveďte číslo Vaší objednávky.

Pokud jste již zboží obdržel/a a převzal/a, zašlete jej zpět na naší adresu (pro rychlé vyřízení doporučujeme na Petr Valentík, Oblouková 427, 273 64  Doksy) s tím, že zboží (doporučujeme zboží pojistit):

 • musí být v původním obalu,
 • musí být nepoškozené bez známek užívání nebo opotřebování,
 • musí být kompletní (včetně příslušenství)
 • a nebudou-li dále uvedené informace obsaženy již v písemném odstoupení od smlouvy učiněném před vrácením zboží, musí být doprovázeno krátkým dopisem (nebo komentářem na faktuře), ve kterém prosím uveďte číslo faktury a datum, číslo účtu, na který Vám máme poslat zpět peníze a tyto informace potvrďte svým vlastnoručním podpisem.

Peníze Vám zašleme složenkou nebo převodem na Vámi sdělený účet oproti splnění Vaší povinnosti dle ust. § 457 Občanského zákoníku.

Kupující je povinen uhradit veškeré expediční náklady.

V žádném případě nám neposílejte vrácené zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Odstoupení od smlouvy ze strany prodávajícího

Prodávající si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část v těchto případech :

 • zboží se již nevyrábí nebo se výrazně změnila cena dodavatele zboží, požadované zboží není skladem
 • špatné nebo neúplné vyplnění formuláře tedy (nákupního košíku) nebo emailu přislušnými údaji

Reklamační podmínky

Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s podmínkami reklamace shoe-shop.cz a právním řádem platným v ČR.

Kupující je povinen při převzetí zboží bez zbytečného odkladu zboží prohlédnout a o případných zjištěných vadách okamžitě informovat prodávajícího.

Odpovídáme zákazníkovi za to, že prodávané zboží je při převzetí zákazníkem ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že zboží má jakost a užitné vlastnosti, námi popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro tento druh zboží obvyklé.

Záruční doba na výrobní vady je u všech produktů 24 měsíců.

Oznámení o zjištěných vadách lze učinit písemnou formou dopisem (pro rychlé vyřízení doporučujeme zaslat na Petr Valentík, Oblouková 427, 273 64  Doksy), pro zjednodušení tak lze učinit též elektronickou poštou na adrese jana.valentikova@shoe-shop.cz. Předchozí avízo elektronickou poštou před osobní reklamací ušetří Váš čas při vyřizování reklamace. Zákazník v oznámení popíše o jaké vady se jedná a jak se projevují.

K reklamaci je třeba předkládat pouze obuv vyčištěnou, zbavenou všech nečistot a suchou.
Reklamované zboží zašlete zpět na naší adresu, pro rychlé vyřízení doporučujeme zaslat na Petr Valentík, Oblouková 427, 273 64  Doksy s tím, že zboží:

 • musí být kompletní (včetně příslušenství)
 • pro rychlejší postup reklamace doporučejeme přiložit kopie dokladů o tom, že jste si reklamované zboží koupil/a u nás,
 • bude doprovázeno dopisem (nebo komentářem na faktuře), kde popíšete o jaké vady se jedná a jak se projevují.

Dopravce neručí za špatně zabalené zásilky. Výrobce obvykle neuznává záruku u zboží poškozeného při přepravě i když se závada projevila před transportem. Na reklamace vad způsobených přepravou zboží v nedostatečném obalu nebude brán zřetel.

V žádném případě nám neposílejte reklamované zboží na dobírku. Takto vrácené zboží nebude přijato a prodlužujete tím dobu vyřízení.

Záruční podmínky

Vážený spotřebiteli, na zakoupenou obuv poskytujeme záruku 24 měsíců od data zakoupení.

Upozorňujeme, že pokud dojde k poškození obuvi z hlediska nedodržení zásad a účelového použití obuvi nebo z důsledku zanedbané údržby dle návodu na údržbu, nemůže být brán zřetel na případné reklamace.

Záruku možno uplatnit

Záruka se vztahuje na vady, které vznikly v průběhu záruční doby prokazatelnou chybou výroby, popřípadě technologického postupu. (Tyto vady se zpravidla projeví již po krátkodobém používání obuvi).

Reklamační řád rozlišuje závady dvojího druhu.

Odstranitelné vady - po posouzení závady a uznání oprávněnosti reklamace Vám bude zboží bezplatně opraveno a vráceno (nejpozději do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace). Za odstranitelné vady se považují vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce, kvalita zboží.

Neodstranitelné vady - po posouzení závady a uznání oprávněnosti reklamace Vám bude v případě zjištění, že vadu nelze ani opravou odstranit, nabídnuta výměna za novou obuv nebo vrácení celé kupní ceny. Za neodstranitelné vady se považuje taková vada, kterou nelze odstranit nebo její odstranění není účelné s přihlednutím ke všem rozhodným okolnostem.

Posouzení oprávněnosti reklamace a její případné vyřízení trvá nejdéle 30 kalendářních dnů od data uplatnění - reklamace - tj. převzetím bot prodávajícím.

Záruka se nevztahuje na

Změnu obuvi v důsledku nedodržení pokynů uvedených v návodu na údržbu a ošetřování.
Veškerou změnu obuvi, která vznikla v průběhu záruční doby v důsledku jejího opotřebení způsobeném obvyklým užíváním (viz. zákon č. 136/2002 Sb., § 619, odst.2), nesprávného užívání a neodborného zásahu.

Mechanicky poškozenou obuv a její části. Opotřebení obuvi v důsledku nevhodného výběru a užití.
Obuv, u které byly v záruční době provedeny jakékoliv úpravy a opravy nesouvisející s běžnou údržbou nebo opotřebením obuvi.

Pouštění barvy při zvýšeném pocení nebo provlhnutí usňové obuvi.

Na nerovnoměrnou kresbu líce a částečnou rozdílnost povrchu, která je charakteristická pro přírodní useň.

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím.

Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně přepravného či poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu shoe-shop.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vázán.

Storno objednávky může zákazník bez souhlasu prodejce provést maximálně do 24 hodin od objednání, nebo poté, jeli dodavatelem překročena písemně potvrzená dodací lhůta. V dalších případech je nutná dohoda s prodejcem.

Ochrana osobních údajů

S osobními údaji nakládáme v souladu se zákonem č.101/2000Sb; o ochraně osobních údajů a informací.
Osobní údaje (jméno, příjmení, tel.čísla, email.adresu a poštovní adresu) jsou důvěrné a budou použity pouze za účelem uskutečnění obchodu a k vnitřním potřebám inernetového obchodu shoe-shop.czn a nebudou poskytnuty třetí osobě či jinak zneužity. Osobní údaje slouží jako kontakt na dodávku objednaného zboží nebo k zaplacení příslušné částky.